HSE Jaarcongres 2017

Donderdag 30 november 2017

De Broodfabriek | Rijswijk (ZH)

Sessies


Sessieronde 1

Sessie 1.1 - Inzicht in uw eigen keuze gedrag
Krijg inzicht in de manier waarop u betekenis aan de dingen om u heen geeft, welk effect ze op u hebben en tot welk gedrag ze uiteindelijk leiden. Blijkbaar filteren wij de impulsen die op ons afkomen. Het is natuurlijk heel mooi om te gaan herkennen hoe wij dat doen, waarom een ander het anders doet en hoe deze filters uw stemming en fysiologie aansturen om uiteindelijk in gedrag weer zichtbaar te worden voor de buitenwereld.

 

Sessie 1.2 - Omdenken: bekijk het van de andere kant
'
Ja-en'

Wat is het verschil tussen ja-maar-denken en ja-en-denken? Het verschil tussen het denken in termen van bedreigingen of kansen? Daar zouden we een intrigerende PowerPoint presentatie over kunnen geven. We gaan er echter vanuit, dat in de meeste organisaties de bereidheid om op een ja-en-manier te denken (meer dan) aanwezig is. Alleen: er is nog wel een verschil tussen kennen en kunnen. Over dit kunnen gaat de Omdenkclinic.

Op humoristische wijze en in een wervelend tempo wordt onweerlegbaar duidelijk dat ja-en denken en omdenken nog knap lastig is. Op de één of andere manier kleuren we toch het liefst binnen de lijntjes.

Deze clinic wordt verzorgt door Omdenken

 

Sessie 1.3 - Preventie & gedragsbeïnvloeding
Veel arbeidsongevallen zijn terug te voeren tot onveilig gedrag. Des te opmerkelijker dat gedrag zelden terugkomt in de RI&E. De RI&E draait om inzetbaarheid. “Waar word je ziek van? Wat kan leiden tot een ernstig ongeval? Een RI&E zonder gedragscomponent heeft geen waarde.” De RI&E moet gaan over concrete oplossingen, niet alleen op het gebied van techniek, maar ook van gedrag. Hoe zorgt u er voor dat de RI&E van uw organisatie compleet is en wel over gedrag gaat? Zet tijdens deze sessie de eerste stappen.

Huib Arts | Arbo adviseur, innovator, directeur Arboplaats

 

Sessie 1.4 - “Safety First?! Yeah right!”: Onzichtbare zaken die invloed hebben op veilige keuzes
Door middel van een leuke en uitdagende “experiential learning” activiteit (Red: leren door te doen) zal Tako Hulsman u in deze workshop laten ervaren hoe onzichtbare zaken invloed kunnen hebben op (on)veilige keuzes. Het is één van de meest impactvolle trai-ningsonderdelen van OwnershipDay-training uit “Safe by Choice” en een bron van (zelf)inzicht en bewustwording rondom keuzes en gedrag in het kader van veiligheid in een productiegedreven omgeving.

 • Hoe staat de perceptie van veiligheid de echte veiligheid in de weg
 • Is het productie óf veiligheid, of productie én veiligheid?
 • Hoe kan inzicht in de "ijsberg" de veiligheid verbeteren?

Tako Hulsman | Master facilitator behavorial change programs, Eagle’s Flight Benelux

 

Sessie 1.5 - Bedrijfsbelang en veiligheid: de lange termijn
De cultuur in de top van de organisatie is van invloed op de cultuur in onderliggende lagen binnen organisaties. Met andere woorden als de top van de organisatie geen aantoonbare prioriteit geeft aan veiligheid, dan vindt u dit terug in de wijze van besluitvorming in de lagen daaronder. Hoeveel prioriteit geeft de top in uw organisatie aan veiligheid? En hoe werkt dit door naar onderliggende afdelingen? Door prioriteit van veiligheid meetbaar te maken kunnen deze vragen worden beantwoord. Maar hoe pakt u dat aan en waar begint u? Zet de eerste stappen tot meetbaarheid.

 

Sessie 1.6 - Overtuiging, het missende veiligheidselement in jouw organisatie
Door middel van een interactieve workshop zal Peter met je ingaan op de overtuiging die wij bij veel medewerkers én leidinggevenden zijn tegengekomen tijdens onze voorge-sprekken voor de ontwikkeling van Safe by Choice: “In het leven gebeuren dingen nu eenmaal”. Oftewel: “Sh*t happens”. Herken je deze overtuiging? Dan is deze workshop iets voor jou!

 • Hoe kun je omgaan met deze overtuiging en bijbehorende instelling?
 • Hoe kan inzicht in de resultatenpiramide je helpen bij een gewenste verandering van gedrag?
 • Waarom is het belangrijk om “dingen” onder controle te hebben?

Peter van den Nagel | Master facilitator behavorial change programs, Eagle’s Flight Benelux

 


Sessieronde 2

Sessie 2.1 - Inzicht in uw eigen keuze gedrag
Krijg inzicht in de manier waarop u betekenis aan de dingen om u heen geeft, welk effect ze op u hebben en tot welk gedrag ze uiteindelijk leiden. Blijkbaar filteren wij de impulsen die op ons afkomen. Het is natuurlijk heel mooi om te gaan herkennen hoe wij dat doen, waarom een ander het anders doet en hoe deze filters uw stemming en fysiologie aansturen om uiteindelijk in gedrag weer zichtbaar te worden voor de buitenwereld.

 

Sessie 2.2 - Omdenken: bekijk het van de andere kant
'Ja-en'

Wat is het verschil tussen ja-maar-denken en ja-en-denken? Het verschil tussen het denken in termen van bedreigingen of kansen? Daar zouden we een intrigerende PowerPoint presentatie over kunnen geven. We gaan er echter vanuit, dat in de meeste organisaties de bereidheid om op een ja-en-manier te denken (meer dan) aanwezig is. Alleen: er is nog wel een verschil tussen kennen en kunnen. Over dit kunnen gaat de Omdenkclinic.

Op humoristische wijze en in een wervelend tempo wordt onweerlegbaar duidelijk dat ja-en denken en omdenken nog knap lastig is. Op de één of andere manier kleuren we toch het liefst binnen de lijntjes.

Deze clinic wordt verzorgt door Omdenken

 

Sessie 2.3 - Preventie & gedragsbeïnvloeding
Veel arbeidsongevallen zijn terug te voeren tot onveilig gedrag. Des te opmerkelijker dat gedrag zelden terugkomt in de RI&E. De RI&E draait om inzetbaarheid. “Waar word je ziek van? Wat kan leiden tot een ernstig ongeval? Een RI&E zonder gedragscomponent heeft geen waarde.” De RI&E moet gaan over concrete oplossingen, niet alleen op het gebied van techniek, maar ook van gedrag. Hoe zorgt u er voor dat de RI&E van uw organisatie compleet is en wel over gedrag gaat? Zet tijdens deze sessie de eerste stappen.

Huib Arts | Arbo adviseur, innovator, directeur Arboplaats

 

Sessie 2.4 - Veiligheidsbewustzijn; Gestructureerd veranderen en verbeteren met De Dubbele Veiligheidsdriehoek.
Ontdek hoe de Dubbele Veiligheidsdriehoek© kan bijdragen aan het behalen van blijvende positieve resultaten in veiligheidsprogramma´s. Het concept is bedoeld om u te helpen motivatie en energie in een veiligheidsprogramma blijvend op hoog niveau te houden. De Dubbele Veiligheidsdriehoek verankert veilig gedrag door middel van een operationele structuur, waarin de Safety Hero, Safety Champion en Safety Buddy instrumenten aangereikt krijgen om de gewenste verandering stapsgewijs te bereiken en te borgen in de organisatie.

Gerd-Jan Frijters | Oprichter en eigenaar, D&F Consulting B.V

 

Sessie 2.5 - Veiligheidsrapportage
Bedrijven die onder het Besluit risico's en zware ongevallen (Brzo'99) vallen, kunnen VR-plichtig zijn. Dit betekent dat het bedrijf verplicht is een openbare veiligheidsrapportage (VR) op te stellen. Doel van het VR is om aan te dat een organisatie bekend is met en bewust is van de gevaren die de bedrijfsvoering met zich mee brengt en is ingericht op de beheersing van de risico's op haar omgeving. Heeft uw organisatie al een VR? Is die van jullie nog up-to-date? Ontvang praktische tips & tricks in opstellen van de rapportage.

 

Sessie 2.6 - De waarheid achter veiligheidsfabels
Visies die doelstellingen worden, zwart/wit denken, middelen die een doel worden, rituelen zonder begrip en het geloof in gemakkelijke wondermiddelen. Allemaal lege termen die bijdragen aan fabels en onwaarheden rondom veiligheid. Tijdens deze sessie zullen de vele fabels worden ontkracht en het alternatief wordt geboden. Wat is nu echt de waarheid achter veiligheid?

Carsten Busch | Eigenaar website Mind The Risk en actief lid NVVK

 


Sessieronde 3

Sessie 3.1 - Veiligheidsbewustzijn; Gestructureerd veranderen en verbeteren met De Dubbele Veiligheidsdriehoek.
Ontdek hoe de Dubbele Veiligheidsdriehoek© kan bijdragen aan het behalen van blijvende positieve resultaten in veiligheidsprogramma´s. Het concept is bedoeld om u te helpen motivatie en energie in een veiligheidsprogramma blijvend op hoog niveau te houden. De Dubbele Veiligheidsdriehoek verankert veilig gedrag door middel van een operationele structuur, waarin de Safety Hero, Safety Champion en Safety Buddy instrumenten aangereikt krijgen om de gewenste verandering stapsgewijs te bereiken en te borgen in de organisatie.

Gerd-Jan Frijters | Oprichter en eigenaar, D&F Consulting B.V

 

Sessie 3.2 - Veiligheidsrapportage
Bedrijven die onder het Besluit risico's en zware ongevallen (Brzo'99) vallen, kunnen VR-plichtig zijn. Dit betekent dat het bedrijf verplicht is een openbare veiligheidsrapportage (VR) op te stellen. Doel van het VR is om aan te dat een organisatie bekend is met en bewust is van de gevaren die de bedrijfsvoering met zich mee brengt en is ingericht op de beheersing van de risico's op haar omgeving. Heeft uw organisatie al een VR? Is die van jullie nog up-to-date? Ontvang praktische tips & tricks in opstellen van de rapportage.

 

Sessie 3.3 - De waarheid achter veiligheidsfabels
Visies die doelstellingen worden, zwart/wit denken, middelen die een doel worden, rituelen zonder begrip en het geloof in gemakkelijke wondermiddelen. Allemaal lege termen die bijdragen aan fabels en onwaarheden rondom veiligheid. Tijdens deze sessie zullen de vele fabels worden ontkracht en het alternatief wordt geboden. Wat is nu echt de waarheid achter veiligheid?

Carsten Busch | Eigenaar website Mind The Risk en actief lid NVVK

 

Sessie 3.4 - “Safety First?! Yeah right!”: Onzichtbare zaken die invloed hebben op veilige keuzes
Door middel van een leuke en uitdagende “experiential learning” activiteit (Red: leren door te doen) zal Tako Hulsman u in deze workshop laten ervaren hoe onzichtbare zaken invloed kunnen hebben op (on)veilige keuzes. Het is één van de meest impactvolle trai-ningsonderdelen van OwnershipDay-training uit “Safe by Choice” en een bron van (zelf)inzicht en bewustwording rondom keuzes en gedrag in het kader van veiligheid in een productiegedreven omgeving.

 • Hoe staat de perceptie van veiligheid de echte veiligheid in de weg
 • Is het productie óf veiligheid, of productie én veiligheid?
 • Hoe kan inzicht in de "ijsberg" de veiligheid verbeteren?

Tako Hulsman | Master facilitator behavorial change programs, Eagle’s Flight Benelux

 

Sessie 3.5 - Bedrijfsbelang en veiligheid: de lange termijn
De cultuur in de top van de organisatie is van invloed op de cultuur in onderliggende lagen binnen organisaties. Met andere woorden als de top van de organisatie geen aantoonbare prioriteit geeft aan veiligheid, dan vindt u dit terug in de wijze van besluitvorming in de lagen daaronder. Hoeveel prioriteit geeft de top in uw organisatie aan veiligheid? En hoe werkt dit door naar onderliggende afdelingen? Door prioriteit van veiligheid meetbaar te maken kunnen deze vragen worden beantwoord. Maar hoe pakt u dat aan en waar begint u? Zet de eerste stappen tot meetbaarheid.

 

Sessie 3.6 - Overtuiging, het missende veiligheidselement in jouw organisatie
Door middel van een interactieve workshop zal Peter met je ingaan op de overtuiging die wij bij veel medewerkers én leidinggevenden zijn tegengekomen tijdens onze voorge-sprekken voor de ontwikkeling van Safe by Choice: “In het leven gebeuren dingen nu eenmaal”. Oftewel: “Sh*t happens”. Herken je deze overtuiging? Dan is deze workshop iets voor jou!

 • Hoe kun je omgaan met deze overtuiging en bijbehorende instelling?
 • Hoe kan inzicht in de resultatenpiramide je helpen bij een gewenste verandering van gedrag?
 • Waarom is het belangrijk om “dingen” onder controle te hebben?

Peter van den Nagel | Master facilitator behavorial change programs, Eagle’s Flight Benelux