HSE Jaarcongres 2017

Donderdag 30 november 2017

De Broodfabriek | Rijswijk (ZH)

Downloads

De komende maanden vindt u hieronder een steeds wisselend aanbod van artikelen, whitepapers en infographics.

 

HSE Special  

Download de HSE Special 2017

In samenwerking met onze partners hebben wij een HE Special voor u ontwikkeld.

Download de special >>


 


 


 

Praktijkcase Safe by Choice  

Praktijkcase Safe by Choice

Een wereldwijd opererend farmaceutisch productiebedrijf heeft een stringent veiligheidsbeleid, -procedures en werkinstructies. Personeel wordt structureel gescoold op technische veiligheid, maar toch worden er nog steeds verkeerde keuzes gemaakt waardoor gevaarlijke situaties ontstaan, mensen gewond raken en er een negatieve impact is op productie en kwaliteit. Wat is de oplossing?

Lees de hele praktijkcase >>


 


 


 

Artikel Hoe pak je beroepsinfectieziekten aan?  

Artikel Hoe pak je beroepsinfectieziekten aan?

Aan biologische agentia wordt naar schatting een kwart miljoen werknemers blootgesteld in Nederland. Herkenning en preventie vragen meer aandacht, stelt de Inspectie SZW. Met de nieuwe brochure Infectieziekten en werk geeft de inspectiedienst handvatten voor het opzetten van een preventiebeleid voor arbeidsgerelateerde infectieziekten.

Download het artikel >>


 


 


 

 

Artikel Werken met containergassen op goede weg

We horen de laatste tijd weinig over incidenten met gassen in containers. Bewustwording, opleiding en technieken als gasmeten en ontgassen dragen hieraan bij. Maar er gaan in de uitvoering ook nog genoeg dingen fout. Nog niet iedereen is doordrongen van het belang van gasmetingen in containers.

Download het artikel >>


 


 


 

Artikel - Hoe beheers je werkgerelateerde stress?  

Artikel Hoe beheers je werkgerelateerde stress?

De Europese Commissie heeft een gids opgesteld voor werkgevers met concrete tips voor een geslaagde aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk volgens de EU-wetgeving. In Safety besteden we in drie artikelen aandacht aan de praktijkvoorbeelden uit de gids. In dit nummer deel 1: Werkgerelateerde stress.

Download het artikel >>


 


 


 

Artikel Jaarlijks RID-Overleg  

Artikel Jaarlijks RID-overleg

In april heeft weer het jaarlijkse operationele RID-overleg van de VNCI, ProRail en DB Cargo plaatsgevonden. Daarbij worden alle actualiteiten rond het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen besproken. DB Cargo presenteerde de laatste stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van druppellekkages.

Download het artikel >>


 


 


 

Artikel Hijsen in stad vraagt beter beheersen risico's  

Artikel Hijsen in stad vraagt beter beheersen risico's

In de ochtend van 26 mei 2016 kwamen tijdens het hijsen twintig steigerdelen los op de bouwplaats van het voormalige VROM-gebouw in het centrum van Den Haag. Deze vielen van ruim zestig meter hoogte naar beneden en kwamen deels buiten het bouwterrein terecht, middenin het voetgangers- en fietsverkeer. Een voorbijgangster werd geraakt en overleed. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft het ongeval nderzocht en concludeert ‘Toepassing van de hijsregels biedt onvoldoende garantie om de omgeving te beschermen tegen vallende onderdelen.’

Download het artikel >>


 


 


 

Artikel Interpretaties ADN-wetgeving  

Artikel Interpretaties ADN-wetgeving

Als toezichthouder en certificerende instantie mag de Inspectie Leefomgeving en Transport bepaalde wetgeving interpreteren. Sinds een aantal jaar worden deze interpretaties ook openbaar gemaakt, aanvankelijk op de website van de inspectie, nu op de website van de UNECE. Hoe komen deze interpretaties tot stand?

Download het artikel >>


 


 


 

Artikel Implementatie internationale wetgeving wellicht in 2022  

Artikel Implementatie internationale wetgeving wellicht in 2022

Men is het er inmiddels wel over eens dat het varend ontgassen in de binnentankvaart van schadelijke stoffen een halt moet worden toegeroepen. Regionaal worden er steeds meer ontgassingsverboden ingesteld, en internationaal wordt er gewerkt aan de implementatie van het nieuwe Scheepsafvalstoffenverdrag. De nationale overheid zet in op dit langdurige proces.

Download het artikel >>


 


 


 

Artikel Hoe het bedrijfsleven nieuwe regel verwerft      

Artikel Hoe het bedrijfsleven nieuwe regel verwerft

Bedrijven waar gevaarlijke stoffen getransporteerd worden, moeten weer even wennen: per januari van dit jaar is de vernieuwde regelgeving van ADR, RID en ADN kracht.
Rekening houdend met de overgangsperiode van een halfjaar is deze vanaf 1 juli a.s. verplicht. Hoe gaan bedrijven met deze tweejaarlijkse wijzigingenrondes om?

Download het artikel >>


 


 


 

Artikel Preventie krijgt meer aandacht door wetswijziging  

Artikel Preventie krijgt meer aandacht door wetswijziging

De bedrijfsarts krijgt per 1 juli een uitgebreider takenpakket. Dan gaan namelijk de nieuwe Arbowet in. Wat verandert per 1 juli precies voor deze en de andere kerndeskundigen? 

Download het artikel >>